Diễn viên của 'Love Island USA' Cashay 'Cash' Proudfoot đã bị Charlie Lynch loại bỏ - nhưng hiện giờ cô ấy còn độc thân không?

Toni Sutton là một nhà văn từ NY hiện đang sống ở San Diego. Khi cô ấy không tìm kiếm một câu chuyện hay hoặc một tách cà phê hoàn hảo, có thể thấy cô ấy đang tận hưởng các hoạt động ngoài trời bất tận mà So Cal cung cấp hoặc tìm một chương trình mới để xem trên Netflix.