Thể LoạI: Fyi

Những người sống sót của Ted Bundy hôm nay ở đâu?

Những người sống sót Ted Bundy ngày nay ở đâu? 'Cuộc trò chuyện với kẻ giết người: The Bundy Tapes' tập trung rất nhiều vào kẻ giết người hàng loạt đã giết 30 phụ nữ, nhưng chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến chính phụ nữ, đặc biệt là hai người đã trốn thoát. Dưới đây là tất cả các chi tiết.

Joey Chestnut giữ bao nhiêu kỷ lục?

Có bao nhiêu kỷ lục mà huyền thoại ăn uống cạnh tranh Joey Chestnut nắm giữ, và nó có phải trả tiền để giảm số lượng thực phẩm đó không?