Thể LoạI: Tin Tức

Tạm biệt, dì Jemima! Chào Công ty Xay Ngọc trai

Tốt nghiệp Đại học Ramapo ở New Jersey, Christopher Barilla đã làm việc với tư cách là một nhà báo trong hơn 10 năm về nhiều mối quan tâm liên quan đến các chủ đề giải trí thịnh hành, tin tức chính trị, thời trang và kỹ thuật ô tô.