Thể LoạI: Lợi Ích Của Con Người

Một công ty muốn trả cho mọi người 2.400 đô la để tránh sử dụng tất cả các thiết bị của họ trong 24 giờ

Tatayana Yomary là một người dân New York đích thực, yêu thích tất cả mọi thứ giải trí, văn hóa đại chúng và vẻ đẹp. Tác phẩm của cô đã xuất hiện trên Global Grind, Us Weekly, Hello Beautiful, Madame Noire, Hype Hair và hơn thế nữa. Khi không viết, cô ấy thường say sưa xem các chương trình Netflix hoặc tổ chức các cuộc thảo luận trên Clubhouse.